Služby

Služby

Nefrologická ambulance

Diagnostika, léčba a prevence ledvinných onemocnění

Sledování a prevence recidivujících infektů močových cest

Komplexní péče o nemocné se sníženou funkcí ledvin

Sonografie ledvin

24-hodinové monitorování TK (TK holter)

24-hodinové monitorování EKG (EKG holter)

Interní a kardiologická ambulance

Komplexní interní vyšetření

Komplexní kardiologické vyšetření

Cílené interní vyšetření

Cílené kardiologické vyšetření

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů